آمریکا از منطقه میرود,ایران میماند و ارتش پوشالی کشورهای عربی!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 27 شهریور 1400

عبدالباری عطوان:به زودی آمریکا از منطقه عقب نشینی می‌کند ارتش پوشالی کشورهای عربی می‌ماند و ایران!

دیدگاه کاربران