مصدق به شاه خیانت نکرد

مستند ساز
منتشر شده در 23 مرداد 1400

دکتر غلامحسین مصدق پزشک و فرزند محمد مصدق میگوید که پدرش حاضر نشد به شاه خیانت کرده و اعلام جمهوریت کند

دیدگاه کاربران