تصاویری از قطع شدن سخنان شهید قاسم سلیمانی به دلیل عوارض شیمیایی

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 16 اردیبهشت 1400

تصاویر دیده نشده ای از قطع شدن سخنرانی شهید حاج قاسم سلیمانی بدلیل عوارض جانبازی شیمیایی در جمع رزمندگان در سوریه را ببینید.

دیدگاه کاربران