وضعیت امروز زندان ها قابل بازدید تمام مدعیان حقوق بشر است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 07 تیر 1400

رئیسی: امار مرخصی زندانیان در ایران نسبت به جهان بی نظیر است/ وضعیت امروز زندان ها قابل بازدید تمام مدعیان حقوق بشر است

دیدگاه کاربران