درگیری لفظی آریا عظیم نژاد با دیگر داوران عصر جدید روی اجرای تکاوران

عصر جدید
منتشر شده در 04 مرداد 1399

آریا عظیم نژاد با رای قرمز وارد درگیری لفظی با دیگر داوران شد

دیدگاه کاربران