پرسش و پاسخ با سخنگوی شورای نگهبان

ترنج
منتشر شده در 19 مرداد 1398

از فضاسازی درباره اعلام علل رد صلاحیت ها تا راهکار قانویی در این زمینه در پرسش و پاسخ با سخنگوی شورای نگهبان

دیدگاه کاربران