بازگشت سه فضانورد از ایستگاه فضایی به زمین

تکنولوژی پلاس
منتشر شده در 08 تیر 1398

این فضانوردان در مدت اقامت 204 روزه در فضا، 3264 بار مدار زمین را دور زدند و مسافتی بیش از 138 میلیون کیلومتر را طی کردند.

دیدگاه کاربران
<