گل اول زنیت به دینامو مسکو با پاس گل سردار آزمون

دنیای اسپرت
منتشر شده در 19 مرداد 1398

دژوبا در دقیقه 10 دروازه دینامومسکو را با پاس گل سردار آزمون باز کرد

دیدگاه کاربران