شهدای حمله به کنسولگری ایران به 13 نفر رسید

اخبار تماشایی
منتشر شده در 14 فروردین 1403

آمار نهایی شهدای حمله به کنسولگری ایران به 13 نفر رسید


خبرنگار صدا و سیما:


6 شهروند سوری نیز در حمله به کنسولگری ایران به شهادت رسیدند.


عملیات آوار برداری به مراحل پایانی رسیده است.

دیدگاه کاربران