در لجستیک چه سمت و سویی را باید در پیش بگیریم

پرتال حمل و نقل iranway
منتشر شده در 08 اسفند 1402

به گزارش پرتال حمل و نقل علیرضا چشم جهان کارشناس ارشد لجستیک دریایی و بندری در همایش اقتصاد دریا محور که به همت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار شده بود ضمن تشریح وضعیت موجود به سمت و سویی که لجستیک و حمل و نقل در حرکت هست و باید به آن بپردازیم پرداخت.

دیدگاه کاربران