ایران یک قدم به سالمندی نزدیک می شود

همشهری
منتشر شده در 07 مهر 1398

🔘آمارها نشان می دهدبرای نخستین باردر طول 63 سال گذشته امسال سهم جمعیت سالمند بالای 60 سال از کل جمعیت ایران به 10درصد می رسد.

دیدگاه کاربران