اردوان کامکار؛ سنتور، دریا و گذر از سنت

گرامافون
منتشر شده در 18 تیر 1397

امروز، 17 تیر تولد 50 سالگی اردوان کامکار، از مهم ترین نوازندگان معاصر سنتور و عضو گروه موسیقی کامکار ها است. اردوان کامکار مبدع روشی در نوازندگی سنتور است که به سنتورنوازی معاصر مشهور است. به مناسبت زادروز این هنرمند موسیقی کشورمان، مروری کردیم بر زندگی و آثار او. با هفدانگ همراه باشید.www.hafdang.com

دیدگاه کاربران