اختراع جالب با فنر اسلینکی و لگو

کاوشگر
منتشر شده در 10 مهر 1401

ساخت یک وسیله فوق العاده جالب در خانه


دایره چرخان با لگو و فنر اسلینکی

دیدگاه کاربران
<