افشای حقیقتی از بانک های ایران توسط مجری رو آنتن زنده !

zardplus
منتشر شده در 07 آذر 1397

اشاره مجری برنامه تلویزیونی به بخشودگی جرایم دیرکرد بانک‌ها که قرار است از جیب مردم پرداخته شود


پولی که قرار است صرف زلزله‌زدگان کرمانشاه و شهرسازی شود به جیب بانک‌ها می‌رود.

دیدگاه کاربران