فیلم آموزش مبحث گشتاور نیرو سه بعدی از درس استاتیک و ایستایی

ایران مدرس
منتشر شده در 04 اسفند 1397

فیلم آموزش مبحث گشتاور نیرو 3 بعدی از درس استاتیک و ایستایی در این بخش ارائه شده است. برای مطالعه بیستر در این زمینه مقاله https://www.iranmodares.com/download-index.php?ID=182 را بخوانید.

دیدگاه کاربران