پاسخ قاطع یورگن کلوپ نسبت به انتقادات از نبی کیتا

sports
منتشر شده در 18 دی 1397
دیدگاه کاربران