خوش اخلاق جان ، اخلاق مدار عزیز ، شک نکن برنده ایی

من پنهان
منتشر شده در 12 اسفند 1398

سلام

مهمترین گام هر فکر و بیان و حرکتی ، موضوع #اخلاقیات #Morals است ، #گام_نهم مبحث #ICP نیز به همین موضوع اختصاص دارد .

سئوال : آیا فکر می کنید تا چه حد #اخلاق_مدار هستید؟

دیدگاه کاربران