پنل ارزیابی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ

تست و تایپ
منتشر شده در 29 اردیبهشت 1399

پنل ارزیابی سازمانی و گروهی سایت تست و تایپ یک ابزار مدیریتی است که به سازمان ها این امکان را می‌دهد که از نتایج آزمون های متعدد افراد یک نیم رخ جهت تطابق افراد با شغل مورد نظر ترسیم کنند. این پنل مدیریتی با استفاده از الگوریتم های چند عامله ی خود از مدل شایستگی شغلی یک تحلیل آسان قابل دسترس و پیش بینی پذیر از کاندیداهای شغلی و یا کارمندان را به شما ارائه می دهد.


پنل ارزیابی سازمانی و گروهی یک فضای مدیریتی اختصاصی سازمان شماست که امکانات زیادی را در اختیار شما قرار میدهد


شما میتوانید برای مشاهده جزئیات بیشتر در پنل ارزیابی سازمانی و گروهی ثبت نام کنید.


شما می توانید برای مشاهده جزئیات بیشتر در پنل ارزیابی سازمانی و گروهی ثبت نام کنید. www.testotype.com/saman

دیدگاه کاربران