تست واکسن کرونا بر روی موش سفید در ایران !

تماشا نیوز
منتشر شده در 07 فروردین 1399

البته این شوخی هست دوستان گذاشتم جهت فان و سرگرمی !

دیدگاه کاربران