سفره مهربانی

آستان قدس رضوی
منتشر شده در 11 اردیبهشت 1399

در این پویش نیازمند را میهمان "سفره مهربانی" امام رئوف می کنیم و با کمک مردم و سهیم شدن آستان قدس رضوی 150 هزار بسته کمک معیشتی و بهداشتی ویژه نیازمندان آسیب دیده از کرونا جمع آوری خواهد شد.با شماره گیری #8* و یا سامانه nazr.razavi.irبه راحتی در این کار خیر شرکت کنید.جهت کسب اطلاعات بیشتر می تواند از طریق تماس با شماره تلفن 138 اقدام نمایید.

دیدگاه کاربران