دبل سیوهای فوق العاده دروازه بانان

اسپرت
منتشر شده در 20 اسفند 1398

وقتی دروازه بان برای حفظ دروازه ی خود سنگ تمام می گذارد و در یک حمله موفق به دو سیو پشت سر هم می شود.

دیدگاه کاربران