مستند مناطق محروم

خیریه کودکان فرشته اند
منتشر شده در 26 مرداد 1399

◀️شما میتوانید کمک های نقدی خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید.


شماره کارت کمک های مردمی: 5022297000021852


بانک پاسارگاد


به نام :موسسه کودکان فرشته ایرانیان


⭕لینک پرداخت ussd هفهشتاد


7801515#


⭕⭕⭕⭕


.


☎️تلفن خیریه : 


021-77891659


.....


http://koodakancharity.ir/charity/

دیدگاه کاربران