اعلام نتایج قسمت هشتم استعدادیابی عصر جدید 22 مرداد

عصر جدید
منتشر شده در 22 مرداد 1399

دو اجرای راه یافته به فینال عصر جدید در قسمت هشتم مشخص شدند

دیدگاه کاربران