یک روز صبحانه نهار شام چند؟

اخبار تماشایی
منتشر شده در 09 مرداد 1399

ماه گذشته یک جهش تورمی بزرگ در کشور رخ داد. تورم ماهانه یعنی تغییر قیمت‌ها در فاصله یک ماه از 6 درصد گذشت.این سرعت رشد تورم ایران را در رده چهارمین کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.


🔸 منابع دولتی در حالی افزایش تورم در کشور را تایید می‌کنند که بیشترین فشار بر سفره خانواده‌ها تحمیل شده است.


🔸 برای نشان دادن شدت افزایش قیمت مواد خوراکی هزینه حدودی تهیه سه وعده غذای معمول محاسبه شده است. این قیمت‌ها میانگین قیمت در تهران است و ممکن است با مکان‌های دیگر متفاوت باشد.

دیدگاه کاربران