مسابقه بزرگ میدون - قسمت 24

روبیکا
منتشر شده در 30 آذر 1398

مرتضی اعلایی -    تولید محصولات تاثیرگذار برزندگی


   مجتبی سلیمی -    تولید صنایع دستی مسی


   رضا قوسی -    فرآوری و بسته بندی انار


با حمایت روبیکا


مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه ای کسب و کارهای توسکا

دیدگاه کاربران