مبارزه ما در یمن یک رویارویی مستقیم با ایران است!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 11 شهریور 1400

کارشناس سعودی:جنگ ما در یمن یک رویارویی مستقیم با ایران است/پیام ایرانی ها واضح است رویکردی جدید اتخاذ کرده‌ایم...!

دیدگاه کاربران