طلسم 17 ساله علی دایی شکست !

خبر از ما
منتشر شده در 12 شهریور 1400

سرانجام پس از 17 سال رکورد علی دایی شکسته شد و رونالدو آقای گل فوتبال جهان شد

دیدگاه کاربران