کلاهبرداری در روز تعطیل به هنگام معامله خودرو

اخبار تماشایی
منتشر شده در 10 اسفند 1399

شرایط نامتعارف در معاملات چراغ هشدار کلاهبرداری است


به هنگام معامله جابجایی پول را حتما در چارچوب نظام بانکی انجام دهید.

دیدگاه کاربران