جنون در اتوبان نواب تهران

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 دی 1400

یک مرد ناشناس با پرتاب بلوک های سیمانی به سمت مردم موجب کشته و زخمی شدن چند نفر شد.

دیدگاه کاربران