هشت دستور کارگشای تولیت آستان قدس رضوی برای مقابله با موج پنجم کرونا

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 21 مرداد 1400

هشت دستور کارگشای تولیت آستان قدس رضوی برای مقابله با موج پنجم کرونا

دیدگاه کاربران