دیرین دیرین - گاو

دیرین دیرین
منتشر شده در 26 مهر 1400

امیدواریم شما با این‌ موجودات تو خیابون خاطره نداشته باشین و البته خودتون هم زبونم لال برای دیگران خاطره درست نکرده باشین!

دیدگاه کاربران