دستگاه مخمل پاش / دستگاه آبکاری پاششی وحرارتی/پودروچسب/فرمول کروم حرارتی/فانتاکروم/مخملپاش/گلدفلوک کروم 09301313308

goldfolokchrom09029236102
منتشر شده در 02 دی 1399

شرکت گلدفلوک کروم


دستگاه مخمل پاش تمام اجسام


پاشش کروم حرارتی وپاششی بهمراه دستگاه آبکاری فانتاکروم


دستگاه هیدروگرافیک وفیلم هیدرو


اکتیویتور


پک مواد آبکاری فانتاکروم


فرمول آبکاری اشانتیون دستگاه


09362022208


09301313308


حقیقی - قربانی

دیدگاه کاربران