سال شمار زندگی استاد محمد رضا شجریان

گرامافون
منتشر شده در 30 مهر 1399

در این ویدیو نگاهی کوتاه خواهیم داشت به برخی (تاکید میکنیم تنها برخی) از رویدادهای مهم زندگی استادی که ایران هنوز در ماتم از دستدادنش هست. همین روز گذشته بود که «رضا داوری ارکانی» (یکی از بزرگترین فلاسفهی حال حاضر) متنی کوتاه در سوگ او نوشت و «محمدرضا شجریان» را «بزرگ قافلهی هنر معاصر ایران» دانست کسی که مردم صدای اعماق روح قوم و قبیله و تاریخ خود را در آواز او میشنیدند. با این جملات شاید بتوان به راز مانایی آوازخوانی پی برد که روزگاری «محمدرضا شفیعی کدکنی» جایگاه او را در موسیقی ایران همتراز با جایگاه حافظ در شعر دانست.

دیدگاه کاربران