تست فیزیک کنکور- مدارهای الکتریکی

آکادمی آموزش مفهومی فیزیک
منتشر شده در 27 شهریور 1399

یکی از سوالات بسیار زیبا ولی پرنکته در کنکور سوال مدارهای الکتریکی در فیزیک یازدهم است. برای رشته تجربی و ریاضی هم تفاوت چندانی ندارد. جریان کل جریان هر شاخه مدارهای چند حلقه ولتاژ کل ولتاژ هر شاخه و مقاومت معادل در حلقه سوالات پر تکرار مدار در کنکور و مدرسه هستند. ولی نکته اینجاست که با قصه گفتن برخی مدرسین به هیچ عنوان نمی توان از پس این سوالات برآمد. من شیمانعیم از بهترینهای دوران مدرسه بودم و به در حال حاضر به صورت کاملا رایگان و مفهومی آموزش میدم. با من همراه باش تا فیزیک برات مثل عسل شیرین بشه..

دیدگاه کاربران