جراحی ترمیمی بینی یا عمل بینی ثانویه توسط دکتر عباسی

بینی کلینیک
منتشر شده در 28 فروردین 1398

جراحی ترمیمی بینی یا عمل بینی ثانویه از مهمترین جراحی های زیبایی بینی به شمار میرود که فقط بهترین جراح بینی میتواند این نوع جراحی مشکل را انجام دهد . بعضی از بیماران از بینی اول خود به دلایل مختلف راضی نیستند به همین دلیل به دنبال بهترین جراحان زیبایی میروند . دکتر عباسی تعداد زیادی از عمل بینی ثانویه را با موفقیت انجام دادند و تمام بیماران رضایت کامل دارند .


سایت دکتر حامد عباسی


https://biniclinic.com

دیدگاه کاربران