نابودی علف های هرز گندم | Bromicide MA

آریا سبز
منتشر شده در 20 فروردین 1398

سم علف کش برومیسید ام- آ برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع گندم کاربرد دارد.این سم از طریق شاخ و برگ و نیز ریشه ی علف های هرز جذب شده و باعث زردی و پیچیدگی برگ های آنها شده و در نهایت علف های هرز را از بین می برد.این سم به عنوان گزینه ای مناسب برای از بین بردن علف های هرز مقاوم به علف کش ها مطرح است.


www.ariasabz.com


شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.