تهدید رئیس نظام پزشکی به مجلس و وزیر بهداشت برای بالا بردن تعرفه ها !؟

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 اردیبهشت 1398

تهدید رئیس نظام پزشکی به مجلس و وزیر بهداشت برای بالا بردن تعرفه ها !؟

دیدگاه کاربران