خلاصه کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت شریعتمداری

فایل های آموزشی
منتشر شده در 23 فروردین 1398

دانشجویان و کاربران گرامی همانطور که می دانید اصول و فلسفه تعلیم و تربیت یکی از درس های تربیتی مهم و ضروری متقاضیان حرفه معلمی است. در توصیه نامه بین المللی یونسکو فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یکی از مواد درسی ضروری آنها لحاظ شده است. معلمان کلیدی ترین عنصر یک نظام تعلیم و تربیت هستند. اهمیت و جایگاه و نقش معلم در تعلیم و تربیت تا آن جاست که برخی معتقدند “معلم کارایی و کفایت او آیینه تمام نمای کفایت و کارایی هر نظام آموزش و پرورش است”.برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید.


# دریافت فایل

دیدگاه کاربران