بازگشت طوفانی شیر مرد اردبیلی(سعید علی حسینی)

پسر استقلالی
منتشر شده در 02 آبان 1396

سعید علی حسینی متولد اردبیل 29 ساله

هشت سال پیش به دلیل اتهامی که دشمنانش به او وارد کردند برای همیشه از حضور در مسابقات محروم شدند.ولی در سال 1395 با ایجاد قوانین جدید در وزنه برداری بالاخره این شیر مرد اردبیلی وارد مسابقات فوق سنگین وزنه برداری شد.

آرزوی بهترین مقام رو برات دارم.

دیدگاه کاربران