چطور صدف حلزون به وجود می آید؟

سیگنال
منتشر شده در 01 آذر 1396

در طبیعت، جانورانی وجود دارند که بدنشان نرم است و چیزی شبیه به «صدف» دور بدنشان را احاطه کرده است ، زیست شناسان و جانورشناسان، این گونه جانوران را خانواده ی «نرم تنان» می نامند. نرم تنان صدف دار انواع بسیار گوناگونی دارند. بعضی از این جانوران دارای دو صدف یا کفه هستند، بعضی از غده های درون بدن جانور نرم تن که سازنده ی صدف جانور هستند، دارای یک نوع ماده ی مخصوصی هستند که رنگی می باشد. به خاطر وجود همین ماده ی رنگی است که صدف بعضی از آنها ممکن است خال خال، یک رنگ یا راه راه باشد.

دیدگاه کاربران