انسان چگونه به وجود آمده است

شالکه
منتشر شده در 27 آبان 1397

دقیقا نکته مساله نیز همین جاست. بر اساس نظریه تکامل داروین همه موجودات در یک روند تکاملی، صرفا از موجودات قبل از خود منشعب شده اند. حال دقیقا همین سوال شما پیش می آید که انسان که همه کره خاکی را با ابزار علم و خرد خود به تسخیر درآورده است، چطور ممکن است که مانند همه حیواناتی که در اطراف خود می بینیم وضعیت مشابهی داشته باشد و صرفا براساس تکامل از انواع پست تری بوجود آمده باشد در حالی که بین موجودات زنده تفاوت مغزی و هوشی چندانی ملاحظه نمی شود.


 مثلا شامپانزه که بعد از دلفینها کاملترین مغز را بین حیوانات دارد، تنها اندکی از یک نوع میمون دیگر به نام اورانگوتان، باهوشتر است؛ اورانگوتان نیز تنها کمی از باهوشترین حیوان قبل از خود ــ در رتبه هوشی ــ باهوشتر است و ...؛ امّا بین انسان و شامپانزه، فاصله هوشی، به شدت زیاد است. میمون اعداد کوچک(اعداد یک رقمی) را می شناسد؛ اما انسان، دم از بی نهایتها می زند.


میمونها برای ارتباط باهمدیگر تنها چند علامت محدود دارند و زبان به معنی واقعی کلمه در بین آنها وجود ندارد؛ در حالی که انسانها با میلیونها واژه و با هزاران زبان و لهجه با همدیگر سخن می گویند. قدرت کشف و اختراع میمونها نیز با انسان قابل مقایسه نیست . همچنین هنر و اخلاق و عقیده و آرمان و ... همگی اموری مختص انسانند. حال سوال این است که این فاصله عمیق بین انسان و حیوان چگونه به وجود آمده است؟ فرضیه تکامل انواع داروین، قادر به جواب گویی به این سوال نیست.


بنا بر اعتقاد ادیان انسان نه از تکامل تک سلولیها بلکه به شکلی ویژه توسط خدای عالم خلق شد و خداوند از روح خود در او دمید(1) و او را به جهت خصوصیات منحصر به فرد او نظیر عقل و شعور و حق انتخاب بر تمامی جهانیان برتری داد و خلیفه خود در زمین قرار داد.(2) به عبارت دیگر خداوند متعال حضرت آدم(ع) را به صورت کاملا مستقل و مجزا با اوصاف و ویژگی های منحصر و مختص به خود از گل آفرید؛ انسانی که دارای آگاهی، بینش، تعقل چشمگیر و... بود و انسانی که گل سر سبد جهان هستی و نمایانگر اوصاف الهی است.


پی نوشت ها:


1. حجر(15) آیه29.


2. بقره(2) آیه30.


موفق باشید.

دیدگاه کاربران