امتحان

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 14 فروردین 1403

و خدایی هست که ما را می بیند وقتی برای رضای او قدمی برمی داریم. اوست که باید بخواهد تا هر خواسته ای برآورده شود.


شما برای رضای خدا چه کاری کرده اید و چه گرهی از کارتان باز شده است؟

دیدگاه کاربران