دکتر مصدق مصدق پور: رژیم صهیونیستی بر پایه دروغ شکل گرفت

ساعت به وقت قدس
منتشر شده در 03 دی 1402

تحلیلگر مسائل غرب آسیا: در گذرنامه نسل اول سران رژیم صهیونیستی صادره از فلسطین درج شده بود.

دیدگاه کاربران