دو روز در ریگ جن

درناتریپ
منتشر شده در 07 مرداد 1398

همراه گروه ی باشید که دو روز در ریگ جن بودند. منطقه ای که به خاطر وسعتش و نبود هیچ چشمه و چاه آبی هرگز کسی به آن نمی رود.

منطقه ای دست نخورده که قدم زدن در آن و راه رفتن روی رمل های شنی آفرود در آن بسیار لذت بخش است.

دیدگاه کاربران