اسپیرومتری | تست برای عملکرد ریه

فروشگاه اینترنتی می مد
منتشر شده در 25 تیر 1398

این انیمیشن پزشکی مراحل اسپیرومتری را نشان می دهد یک تست عملکرد ریه که معمولا در آسم COPD فیبروز کیستیک و فیبروز ریوی مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاه کاربران