پخش خودکار بعدی

مبانی جامعه شناختی وروان شناختی اجتماعی ومولفه های راهبردی درجنگ نرم اجتماعی

ملت عزیزایرانازخطرناکترین الگوی جنگ نرم اجتماعیدرگیری خصمانهبرنامه ریزی شده ازطرف دشمنان است.

تاریخ انتشار 20 / 04 / 1398
دسته‌بندی اجتماعی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.