کاربرد صحیح فعل در جملات منفی

آموزش انگلیسی سیتکا
منتشر شده در 21 مرداد 1398

در این ویدئو کاربرد صحیح فعل در جملات منفی در زمان های حال و گذشته پس از افعال کمکی don't/doesn't/didn't آموزش داده می شود.

دیدگاه کاربران