آشنایی با اتوماسیون اداری پیوست

گروه نرم افزاری پیوست
منتشر شده در 03 تیر 1398

اتوماسیون اداری پیوست نرم افزاری کاربردی است که برای مدیریت گردش کارها و مستندات در سازمانها و شرکتها استفاده می شود. این نرم افزار دستیار الکترونیکی مدیران و پرسنل سازمان می باشد و می تواند امور رسمی و غیر رسمی سازمانی را مدیریت نماید.

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.
<