اجرای وحید آقاجری مرحله دوم برنامه عصر جدید

اتیکت
منتشر شده در 15 تیر 1398

اجرای زیبای خوانندگی قطعه خلیج فارس با صدای وحید آقاجری در مرحله دوم برنامه مسابقه عصر جدید یکشنبه 9 تیر 98

دیدگاه کاربران