دستگیری باند چینی در حال ساخت میگو

گیم باکس
منتشر شده در 23 خرداد 1396

پلیس محلی چین گروهی را که در حال ساختن میگو بودند را دستگیر کردند ، ویدئو دستگیری این باند را ببینید .

دیدگاه کاربران